Det blir en digital
KIRUNA BOKMÄSSA
2021!
Bokfestival logo
Ett samarrangemang mellan Kiruna stadsbibliotek och Kiruna Bokhandel

Gå in på Kiruna stadsbiblioteks facebooksida 18-30 oktober...

… för att se vår Digtala Kiruna Bokmässa!

MÅNDAG 18 OKTOBER 2021

TISDAG 19 OKTOBER 2021

FRAM TILL 30 OKTOBER 2021

 Låt oss kort berätta om Kiruna Bokfestival! För att öka läslusten och intresset för böcker och litteratur bestämde sig Kiruna Stadsbibliotek och Kiruna Bokhandel för att göra en bokfestival tillsammans. Den första Bokfestivalen hölls i april 2013. Under festivalerna har vi ordnat författarbesök för gymnasieskolan, sagostunder för våra yngsta medborgare, instiftat ett stipendium för läs- och språkfrämjande och ordnat välbesökta författarmöten för allmänheten.

5

2017 firade vi 5-årsjubileum för Kiruna Bokfestival, med en spännande mix av författare, bjöd vi er på riktigt fina litteraturdagar i oktober.

ÅSA LARSSON, FÖRFATTARE
”Det är årets bästa vecka!”
????????????????????????????????????
ledning

Vilken annorlunda tid det är! Pandemin har påverkat oss alla och det återspeglar sig även i Kiruna Bokfestival. Kiruna Bokmässa blir i år digital via stadsbibliotekets Facebooksida och Bokfestivalen Ung genomförs med inspelade föreläsningar för Kirunas barn och unga. I år har vi inte några kvällsföreläsningar i Kiruna Bokfestivals regi men stadsbiblioteket har ett nytt arrangemang som kallas Biblioteket presenterar. All info om det finns i deras sociala kanaler.

 

Allt gott!

 

/Tora Lindberg, Kiruna Bokhandel
Carina Bergsten, Kiruna Stadsbibliotek

KirunaBokhandel_logo
p_biblo
Ett stort tack till våra samarbetspartners
Kiruna Kommun
Sparbanken Nord
Kiruna Bostäder
Tekniska Verken
Norrbottens Läns Landsting
JTM
Kiruna Folkets Hus
Scandic
SPiS
Kafé Rost
ICEHOTEL
LKAB